Thứ Ba, 30/05/2017 - 04:14 Register  |    
My Profile
Profile Avatar
AntnioFernan
53 Gregory Way
Nanga Brook, WA 6215
Australia
(08) 9070 1080 http://Tocandocavaquinho.com/
Insira seu endereço de e mail abaixo para receber gratuitamente a primeira aula e Baixar a Apostila! Eu tinha acabado de comprar essa flauta, é de prata, é um instrumento para a vida, a gente só faz manutenção. Canal Television Cifras possui uma playlist com mais de 90 aulas sobre cavaquinho, é um curso completo que ensina diversas dicas de como tocar qualquer música nesse instrumento.

Em todos os vídeos postados, músico ensina passo a passo como tocar lancinho no cavaquinho tocar cavaquinho e mostra na prática quais são as técnicas para cada tipo de melodia. Tanto é que quando eu fui fazer a prova de seleção da Escola de Música, eu falei, parecia ídolo mesmo, assim na frente, rapaz, eu te vi tocando".

Palhetadas Para Banjo, Técnicas Corretas de Repicadas Passo a Passo.Conheça as Principais Diferenças Entre Cavaquinho e Banjo e Use-as Separadamente. A vontade de montar um trabalho de choro e tocar partiu disso: de eu estar assistindo documentários e shows.

Eu gostei muito, no estilo dela, da divisão de palheta, que ela faz no cavaquinho, que ela puxa as duas de cima, as duas de baixo demonstra, no cavaquinho. Tenho 55 anos, sou um engenheiro italiano, jà toco violão (nada de especial) e um pouco de cavaquinho.
My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.
 

 

 

 

 

 Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?