Ngày 10 tháng 10, 2023 tại Đài tiếng nói Nhân Dân TP.HCM

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Live Purposefully

Tôn chỉ và mục đích của Nhân | Humanity

Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia, nhân bản hoá những giá trị tốt đẹp, tác động và chi phối nội lực xã hội. Nghiên cứu cho thấy: nếu mỗi Nhân, dân tộc có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc nhân văn và giàu mạnh.
Cùng chúc cho hành trình học hỏi khai sáng Nhân Đạo của mỗi chúng ta thật nhiều niềm vui, năng lượng tích cực, thiện thành để sống đời ý nghĩa, hạnh nguyện.

Xây Dựng, Kiến Tạo và Quản trị Tài Sản Nhân Nghiệp và Nhân Hiệu Việt

Toạ Đàm, Thảo luận: 
Kim chỉ nam, Sợi chỉ đỏ để Nhân Sống Đời Hạnh Phúc Kiến Tạo ?

Nhân Giáo Dưỡng - Nhân Đạo và Thiên Đạo

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Nhân Sinh Quan - Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Hạnh Phúc với Tình Yêu - Tôn giáo - Âm nhạc - Nghệ thuật

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Vai trò Gia Tộc, Gia Đình, Nhà Trường, Xã Hội

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Xây Dựng, Kiến Tạo và Quản trị Tài Sản Nhân Nghiệp và Nhân Hiệu Việt

Toạ Đàm, Thảo luận: 
Kim chỉ nam, Sợi chỉ đỏ để Nhân Sống Đời Hạnh Phúc Kiến Tạo ?

Nhân Giáo Dưỡng - Nhân Đạo và Thiên Đạo

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Nhân Sinh Quan - Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Hạnh Phúc với Tình Yêu - Tôn giáo - Âm nhạc - Nghệ thuật

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Vai trò Gia Tộc, Gia Đình, Nhà Trường, Xã Hội

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Ban Tổ Chức

Thầy Cô | Cha Mẹ | Chuyên Gia | Học sinh, Sinh viên đồng hành

Đối tác hỗ trợ, đồng hành 
Supporting Partners

Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc trên thế giới
Principles of the global citizen

Giới thiệu Nhân | Humanity - Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Việc xây dựng và quản trị Nhân để có thể sống đời hạnh phúc, kiến tạo là một vấn đề luôn thời sự về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt, từ đó dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về Nhân Giáo Dưỡng được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp thế hệ trẻ và Nhân hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về:

  • Rèn luyện Nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị và bản sắc văn hoá của Nhân.
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP).
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X