2023 - 2024 tại Nhân Humanity - VietnamMarcom Campus - số 7, Mỹ Phú 2A, P.Tân Phú Q7, PMH, TP.HCM

Quản Trị Nhân Nghiệp

 Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo 

Giảng viên Khoá Học 

Tôn chỉ và mục đích của Nhân | Humanity

Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia, nhân bản hoá những giá trị tốt đẹp, tác động và chi phối nội lực xã hội. Nghiên cứu cho thấy: nếu mỗi Nhân, dân tộc có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc nhân văn và giàu mạnh.
Cùng chúc cho hành trình học hỏi khai sáng Nhân Đạo của mỗi chúng ta thật nhiều niềm vui, năng lượng tích cực, thiện thành để sống đời ý nghĩa, hạnh nguyện.

Xây Dựng, Kiến Tạo và Quản trị Tài Sản Nhân Nghiệp

Giới Thiệu Khoá Học, Giảng Viên, Phương pháp Dạy & Học : 

Nhân Sinh Quan:Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị - Sống Hạnh phúc Kiến tạo

 Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Nhân Hiệu Việt - Gia tộc, Gia đình, Nhân Sứ và Công Dân Toàn Cầu

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Nhân Định Tuệ - Định vị bằng giá trị, năng lực, sự chính trực

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Tôn giáo - Âm nhạc - Nghệ thuật và Nhân Phúc

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Tình Yêu, Tài chánh, Sức khoẻ

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Những phẩm chất, kỹ năng thiết yếu cho hành trình Nhân nghiệp

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

Thảo luận, nghiên cứu các Nhân Tâm Tuệ - Nhân Hạnh phúc Kiến tạo

Nhân Giáo Dưỡng - Sống Hạnh phúc Kiến tạo 

STT

CHUYÊN ĐỀ 

Thời Gian

GIẢNG VIÊN

I.

Nhân Giáo Dưỡng 

Nhân Humanity

Cell

II.

Nhân Định Tuệ
Nhân Nghiệp  

 Nhân Education 


III.

Hành trình bản đồ
Nhân nghiệp
và các câu hỏi thiết yếu
đời người

Nhân Finder - Nhân Map


IV.

 Nhân Tâm - Lý Học
Nhân hạnh phúc, kiến tạo

 Nhân Humanity 


V.

Nhân Tâm - Nhân Trí - Nhân Chí - Nhân Bản
Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Education Empowering


VI.

Âm nhạc,
Nghệ thuật

Music, Art 


VII.

  Những phẩm chất,
kỹ năng, hành trang thiết yếu cho Nhân nghiệp 

Nhân Education Essential Skills 


VIII.

 Nhân Gia Nghiệp

Nhân Family Business


IX.

 Sức khoẻ - Tài chánh
Nhân Trưởng Nghiệp

Nhân Humanity


Đối tác đồng hành, hỗ trợ
Supporting Partners

Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc trên thế giới
Principles of the global citizen

Giới thiệu Nhân | Humanity - Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Việc xây dựng và quản trị Nhân để có thể sống đời hạnh phúc, kiến tạo là một vấn đề luôn thời sự về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt, từ đó dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về Nhân Giáo Dưỡng được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp thế hệ trẻ và Nhân hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về:

  • Rèn luyện Nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị và bản sắc văn hoá của Nhân.
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP).
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X