Thứ Bảy, 20/07/2019 - 10:43   |    

Tin Tức

Để giới trẻ hội nhập mà không hòa tan

“Khi xuất phát từ quan điểm như vậy thì bài toán đặt ra là giới trẻ VN phải biết tranh thủ cơ hội, với sự sắc bén, thông minh và phải có bản lĩnh. Thế giới bao la đầy cơ hội, nhưng có nhiều điều rất khó hiểu, khó lường và cả những nguy cơ, nguy hiểm. Sự thông minh và bản lĩnh ở đây chính là tìm được viên ngọc trong cái mớ bòng bong đó” - bà Tôn Nữ Thị Ninh nêu. Chi tiết

How a 574-year-old school is preparing for a world without classrooms

Eton would not reveal the names or nature of the start-ups the program has accepted in advance of a formal announcement on Jan. 17, but Harrison says the products he is most interested in are those that help people work in groups. “The MOOC [online courses] world for example can be a rather lonely one. And if you get stuck how do you get unstuck? So it’s those kinds of features we&r... Chi tiết
 

 

 

 

 

 Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?