2023 - 2024 tại Nhân Humanity - VietnamMarcom Campus - số 7, Mỹ Phú 2A, P.Tân Phú Q7, PMH, TP.HCM

Quản Trị Công Ty Gia Đình

Gầy Dựng Gia Nghiệp Qua Các Thế Hệ 

Ban Tổ Chức Khoá Học 

Tôn chỉ và mục đích của Nhân | Humanity

Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia, nhân bản hoá những giá trị tốt đẹp, tác động và chi phối nội lực xã hội. Nghiên cứu cho thấy: nếu mỗi Nhân, dân tộc có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc nhân văn và giàu mạnh.
Cùng chúc cho hành trình học hỏi khai sáng Nhân Đạo của mỗi chúng ta thật nhiều niềm vui, năng lượng tích cực, thiện thành để sống đời ý nghĩa, hạnh nguyện.

I. Xây Dựng, Kiến Tạo và Quản trị Tài Sản Nhân Gia Nghiệp

Giới Thiệu Khoá Học, Giảng Viên, Phương pháp Dạy & Học : 

II. Tính độc đáo của doanh nghiệp gia đình: 
Mức độ phổ biến, thành công và lợi thế

The Uniqueness of Family Business: Prevalence, Success, and Advantages

II. Tính độc đáo của doanh nghiệp gia đình: Mức độ phổ biến, thành công và lợi thế

The Uniqueness of Family Business: Prevalence, Success, and Advantages

III. Hiểu và giải quyết các ràng buộc của kiểm soát gia đình

Understanding and Solving Constraints of Family Control

IV. Thế hệ kế thừa: Chiến lược tốt nhất cho Gia đình và Doanh nghiệp

Succession: Best strategies for the Family and the Business

V. Phát triển công ty gia đình ở châu Á: Đa dạng hóa và quốc tế hóa

Growing the Family Firm in Asia: Diversification and Internationalization

VI. Thiết kế cơ cấu sở hữu để bảo tồn của cải và kiểm soát qua các thế hệ

Designing the Ownership Structure to Preserve Wealth and Control Across Generations

VII. Quản trị công ty gia đình: Quản lý doanh nghiệp và gia đình qua các chu kỳ thay đổi

Family Firm Governance: Managing the Business and the Family Across Cycles of Change

VIII. Phụ nữ kế thừa gia nghiệp trong công ty gia đình: Phong cách lãnh đạo và quản lý

Woman in family business: leadership and management styles

IX. Giám đốc điều hành không là thành viên trong gia đình: nguyên lý và tình huống nghiên cứu

Non-family executives in family businesses: principles and cases

I. Xây Dựng, Kiến Tạo và Quản trị Tài Sản Nhân Gia Nghiệp

Giới Thiệu Khoá Học, Giảng Viên, Phương pháp Dạy & Học :

II. Tính độc đáo của doanh nghiệp gia đình: 
Mức độ phổ biến, thành công và lợi thế

The Uniqueness of Family Business: Prevalence, Success, and Advantages

II. Tính độc đáo của doanh nghiệp gia đình: Mức độ phổ biến, thành công và lợi thế

The Uniqueness of Family Business: Prevalence, Success, and Advantages

III. Hiểu và giải quyết các ràng buộc của kiểm soát gia đình

Understanding and Solving Constraints of Family Control

IV. Thế hệ kế thừa: Chiến lược tốt nhất cho Gia đình và Doanh nghiệp

Succession: Best strategies for the Family and the Business

V. Phát triển công ty gia đình ở châu Á: Đa dạng hóa và quốc tế hóa

Growing the Family Firm in Asia: Diversification and Internationalization

VI. Thiết kế cơ cấu sở hữu để bảo tồn của cải và kiểm soát qua các thế hệ

Designing the Ownership Structure to Preserve Wealth and Control Across Generations

VII. Quản trị công ty gia đình: Quản lý doanh nghiệp và gia đình qua các chu kỳ thay đổi

Family Firm Governance: Managing the Business and the Family Across Cycles of Change

VIII. Phụ nữ kế thừa gia nghiệp trong công ty gia đình: Phong cách lãnh đạo và quản lý

Woman in family business: leadership and management styles

IX. Giám đốc điều hành không là thành viên trong gia đình: nguyên lý và tình huống nghiên cứu

Non-family executives in family businesses: principles and cases

Thứ Tự 

CHUYÊN ĐỀ 

Thời Gian

GIẢNG VIÊN

I.

Đào tạo phát triển Nhân Kế Nghiệp cho công việc kinh doanh của gia đình và gia tộc

Nhân Family Business

8:50

II.

Tính độc đáo của doanh nghiệp gia đình:

Mức phổ biến, thành công và lợi thế

The Uniqueness of Family Business: Prevalence, Success, and Advantages

8:50

III.

Hiểu và giải quyết các ràng buộc của kiểm soát gia đình

Understanding and Solving Constraints of Family Control

8:50

IV.

Thế hệ kế thừa:

Chiến lược tốt nhất cho Gia đình và Doanh nghiệp

Succession: Best strategies for the Family and the Business

8:50

V.

Phát triển công ty gia đình ở châu Á:

Đa dạng hoá và quốc tế hoá

Growing the Family Firm in Asia: Diversification and Internationalization

8:50

VI.

Thiết kế cơ cấu sở hữu để bảo tồn của cải và kiểm soát qua các thế hệ

Designing the Ownership Structure to Preserve Wealth and Control Across Generations

8:50

VII.

Quản trị công ty gia đình:

Quản lý doanh nghiệp và gia đình qua các chu kỳ thay đổi

Family Firm Governance: Managing the Business and the Family Across Cycles of Change

8:50

VIII.

Phụ nữ kế thừa gia nghiệp trong công ty gia đình:

Phong cách lãnh đạo và quản lý

Woman in Family Business: Leadership and Management Styles

8:50

IX.

Giám đốc điều hành không là thành viên trong gia đình:

nguyên lý và tình huống nghiên cứu

Non-family executives in family businesses: principles and cases

8:50

Đối tác đồng hành, hỗ trợ
Supporting Partners

Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc trên thế giới
Principles of the global citizen

Giới thiệu Nhân | Humanity - Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

Việc xây dựng và quản trị Nhân để có thể sống đời hạnh phúc, kiến tạo là một vấn đề luôn thời sự về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt, từ đó dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về Nhân Giáo Dưỡng được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp thế hệ trẻ và Nhân hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về:

  • Rèn luyện Nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị và bản sắc văn hoá của Nhân.
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP).
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X