Lịch Sử và Hành trình Nhân Humanity

Hội Đồng Sáng lập, Điều hành

***

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị

Lĩnh vực Hoạt động

Định hình từ nhân sinh quan tuổi trẻ, hoạt động xã hội, cộng đồng, thời sinh viên Khoa học, Xã hội, Nhân văn, Sư phạm và bối cảnh đất nước vươn lên, hội nhập sau thống nhất, từ cảm nghiệm thực chứng qua hoạt động giáo dục đào tạo xây dựng phát triển thương hiệu của các thế hệ Thầy Cô, Học viên VietnamMarcom hơn 20 năm qua, và Hành trình từ Trái tim của SocialMarketing.Org.Vn năm 2010-2011.

Nhân Humanity ra đời ngày 22/11/2012 – Nhan.Edu.Vn

Nhà sáng lập: Ông Trần Hoàng, Chủ tịch VietnamMarcom,
cùng ThS Tâm Lý – Giáo dục, Nhà báo Nguyễn Công Vinh.
Tiến Sỹ Huỳnh Phước Nghĩa, Đại Học UEH. 
đã có hơn 20 năm học hỏi, thực nghiệp cùng Nhân.

Đến năm 2023

Hội đồng Nhân Sứ, Sáng lập gồm 06 thành viên: Ông Trần Hoàng, ThS Nguyễn Công Vinh, Tiến Sỹ Huỳnh Phước Nghĩa, Ông Lê Trần Trường An, Bà Trần Tuệ Tri – Thầy Phan Chánh Dưỡng
những Nhân Sứ đã có hơn 20 năm dành trọn Tuệ định cho Nhân nghiệp – Đạo nghiệp của mình
trong lĩnh vực liên quan này.

Dự án cũng được sự hỗ trợ đồng hành, khai sáng cho Nhân của Ông Vinit SuraphoongChai, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, GS Vũ Trọng Khải, Cô Tạ Thị Ngọc Thảo, Cô Bích Lan, Cô Kim Lâm, Ông Birger Linke, Ông Nguyễn Vũ Nhất Huy, các cộng sự Ngọc Ánh, Văn Hoạ, Anh Quân, Hải Triều, Khôi Nguyên Trần… 

Nhân Humanity

Là Tổ chức Nhân Tâm Tuệ Tri Giao trong sự nghiệp Nhân Giáo Dưỡng cùng các đấng sinh thành, học sinh, sinh viên và Nhân thế. Giúp Nhân chủ động xây dựng phát triển và quản trị Nhân Nghiệp thông qua Nhân Pháp, sự trợ duyên của các Nhân Sứ, Nhân Sư và các tổ chức đồng hành.

Có tầm nhìn toàn cầu

Học hỏi lan toả những giá trị, phẩm chất tinh hoa của các dân tộc trên thế giới.

Nhân Hiệu Việt
Công dân toàn cầu

Là dự án nghiên cứu, xây dựng, phát triển nền tảng giải pháp, quản trị tài sản sức khỏe thể chất và tinh thần của Nhân Việt, để công dân Sống đời Hạnh phúc Kiến tạo, chủ động trong hướng nghiệp, định vị, quản trị cuộc đời.

Nhân Pháp

Phương pháp giáo dục, phát triển bản thân, Gia quy  

Nhân Sứ

là Sứ giả của Nhân
là Nhân sống đời hạnh phúc kiến tạo. 

Có Nhân sinh quan, tư tưởng, triết lý, thực chứng thành tựu để lại cho đời, gia đình và hậu thế, truyền cảm hứng kiến tạo trong lĩnh vực Nhân Nghiệp của mình, đồng tâm ý nguyện chia sẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Nhân cho cộng đồng.

Nhân Sứ

là Sứ giả của Nhân
là Nhân sống đời hạnh phúc
kiến tạo. 

Có Nhân sinh quan, tư tưởng, triết lý, thực chứng thành tựu để lại cho đời, gia đình và hậu thế, truyền cảm hứng Kiến tạo trong lĩnh vực Nhân Nghiệp của mình, đồng tâm ý nguyện chia sẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Nhân cho cộng đồng.

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X