Nhân học PDP – PDB

Tài Sản Nhân Hiệu, Vốn Quý Của Nhân Là :

LÝ TƯỞNG – TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – HOÀI BÃO
Vision and Mission of Life

  • Hiểu về Con Người: phần Con và phần Người
  • Đạo – Lý tưởng sống, mục đích sống, lẽ sống cuộc đời
  • Khai sáng trí tuệ, xác định được những chân giá trị, ý nghĩa của cuộc sống.
  • Tầm nhìn của Nhân trong thế giới phẳng
  • Phát biểu sứ mệnh của Nhân 

ĐỊNH VỊ NHÂN HIỆU
Personal Brand Positioning

  • Xây dựng và chọn lựa chiến lược cuộc đời
  • Phẫu đồ định vị Nhân hiệu, phân tích SWOT của Nhân hiệu, PDP ‘s SWOT
  • Thấu hiểu bản thân – Personal Insight
  • Bản sắc của Nhân – Văn hoá của Nhân 
  • Tính cách Nhân – tính cách và số phận

HỆ GIÁ TRỊ VÀ NĂNG LỰC LÕI CỦA NHÂN 
Core values of Personal Brand

  • Trí tuệ, trí huệ, hiểu biết chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi
  • Giác quan nghề nghiệp
  • Năng lực lõi, năng lực sáng tạo 
  • Nghiên cứu những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc trên thế giới

TRÍ TUỆ CẢM XÚC – NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN
Emotion Intelligence and Feeding soul

  • Vị tha, hoà giải – Yêu thương
  • Quả cảm, không sợ hãi  – Cái dũng của Nhân 
  • Phát triển Văn Thể Mỹ cho Nhân hiệu
  • 7 yếu tố tỉnh thức trong Thiền. Nơi đâu “thiền” có mặt, nơi đó có khám phá, phát minh trong tinh thần phụng sự
  • Những bài tập, thói quen tốt nâng cao sức khoẻ tinh thần, thể chất
  • Đầu sách hay, kinh thư, sử thư cho Nhân hiệu
  • Bài hát, giai điệu hay cho cuộc sống tinh thần
  • Những tác phẩm điện ảnh kinh điển của bạn 

PHẨM GIÁ, NHÂN CÁCH CỦA THƯƠNG HIỆU
Dignity and Personality

  • Thật thà, chân thành, trung thực và chính trực 
  • Tinh thần tự lực tự cường – tư duy độc lập, chính kiến của Nhân 
  • Lối sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình
  • Lối sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, tổ quốc
  • Danh dự và trách nhiệm

KỸ NĂNG SỐNG, KỸ NĂNG MỀM CỦA NHÂN HIỆU
Soft skills

  • Kỹ năng + thái độ = kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách,
   bản lĩnh, nghị lực và tính chuyên nghiệp của Nhân 
  • Bộ kỹ năng thiết yếu dành cho Nhân 
  • Học Ăn, Học Nói, Học Gói, Học mở của Nhân…thực hành từ trong mỗi thông điệp bạn viết cho bạn bè, đối tác mỗi ngày

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN 
Personal Development plan 

  • Sổ tay PDP 
  • Xây dựng PDP – quản trị PDB những điển cứu hay trên www.Nhan.edu.vn

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X