7 nhà lãnh đạo nữ khiến thế giới vừa nể vừa sợ

Thế giới Người nổi tiếng - FBNC Vietnam

7 nhà lãnh đạo nữ khiến thế giới vừa nể vừa sợ | Thế giới người nổi tiếng Hơn 70 trên tổng số 204 quốc gia trên thế giới đã chứng kiến ít nhất một lần vị trí lãnh đạo chính phủ thuộc về nữ giới trong thời kỳ hiện đại. Một số được bầu, một số được bổ nhiệm; một số phục vụ trong nhiệm kỳ tương đối ngắn, trong khi lại có những người để lại cả một di sản lớn. Sau đây là danh sách 7 người phụ nữ được trang The History đánh giá là những nhà lãnh đạo nữ khiến thế giới phải thán phục, xét cả về thời gian tại vị và tầm ảnh hưởng của họ đối với đất nước mình cũng như thế giới. ——————- Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng công nghệ thông tin FBNC (FBNC Vietnam)

Thế giới Người nổi tiếng – FBNC Vietnam – hơn 39 câu chuyện về Nhân 

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X