VỀ NHÂN

VietnamMarcom là tổ chức giáo dục, đào tạo các Chuyên viên, Chuyên gia, Nhà Truyền thông, Tiếp thị và Xây dựng Thương Hiệu – hướng đến sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

SEND US A MESSAGE

Mời anh chị trao đổi qua thư

LIÊN HỆ

Tel: 028 5412 3275
Email: academy@vietnammarcom.edu.vn
Nhan.edu.vn
Vietnammarcom.edu.vn