Về Nhân

Nhân Humanity – Nhan.Edu.Vn – Phục vụ nghiên cứu – giáo dục. Phát triển bởi: Nhân Sư, Nhân Sứ, Quý Thầy Cô, Chuyên gia, Cộng đồng VietnamMarcom.

“Nghiên cứu cho thấy: nếu mỗi Nhân, dân tộc có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc, nhân hiệu nhân văn và giàu mạnh.” The Master

VietnamMarcom là tổ chức giáo dục, đào tạo các Chuyên viên, Chuyên gia, Nhà Tiếp thị, Truyền thông, và Xây dựng Thương Hiệu – hướng đến sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Thông tin liên hệ:

Tel: 0915793055
Văn thư:
Số 7 đường Mỹ Phú 2A, P.Tân Phú , Phú Mỹ Hưng, TP.HCM
Email: academy@vietnammarcom.edu.vn
Nhan.edu.vn

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X