Browsing loại

Văn Hóa

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng là một khái niệm triết lý nhân sinh quan được kế thừa từ tiền nhân, tiền hiền, các thánh nhân của xã hội con người, được con người tiếp thu thông qua kinh…

BÀN VỀ LỄ (I)

BÀN VỀ LỄ (I) Nguyễn Xuân Xanh Thân tặng các bạn đồng du học tại CHLB Đức và Tây Berlin những năm 1960-70 từng sống hết mình với trái tim, và giờ đây cũng đang tự…

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Con Người

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Con Người           Người xưa thường nói, ăn, mặc, ở, và đi lại là bốn yêu cầu cơ bản nhất của con người, như bốn yếu tố “Tứ Đại” của trời đất…

LẼ SỐNG

1. Người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi…

Nhân trong đại dịch | Bill Gates

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra, cho dù đó chúng ta cho rằng điều đó tốt hay xấu. Đại dịch Covid - 19 "không…

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X