Browsing loại

Văn Hóa

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Con Người

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Con Người           Người xưa thường nói, ăn, mặc, ở, và đi lại là bốn yêu cầu cơ bản nhất của con người, như bốn yếu tố “Tứ Đại” của trời đất…

LẼ SỐNG

1. Người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, lại nhận được càng nhiều. Người có thể chịu thiệt, nhân duyên nhất định sẽ tốt, nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi…

Nhân trong đại dịch | Bill Gates

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra, cho dù đó chúng ta cho rằng điều đó tốt hay xấu. Đại dịch Covid - 19 "không…

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo và Nhân 

Về Nhân; nhân kỷ niệm 10 năm của dự án và ngày của Cô, Nhân THẢO !  "Thưa thầy Trần Hoàng, Chị đã xem và đã thấy: NHÂN là nền móng cho Quốc gia, Tôn giáo và Tổ chức.…

Nhân học an vui đời kiến tạo

X