Hội đồng điều hành và Nhân Sứ

Table of Contents

Các dự án của Nhân Humanity

Nhân Giáo Dưỡng

• Tủ sách Nhân Giáo Dưỡng
• Giáo Khoa Nhân
• Cuộc Thi Nhân Giáo Dưỡng


Thạc sỹ Tâm Lý Giáo dục – Nguyễn Công Vinh
Các thành viên HĐ Điều hành, Nhân Sứ, Chuyên Gia

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất.
Đề cử những đầu sách hay, tiêu biểu về Nhân Giáo Dưỡng cho Gia đình, Nhà trường và công sở…
 
Xây dựng, phát triển nội dung số hoá các chuyên đề có tính hệ thống và khả năng lan toả cao, giúp các bậc phụ huynh, học sinh, thanh niên, sinh viên tự học.
Hình thức vừa Online và các buổi Offline.

Số lượng Nhân thụ hưởng ứng.

Chương trình đào tạo
Quản Trị Nhân Nghiệp

Giúp Nhân chủ động hướng nghiệp, định vị để có thể sống đời hạnh phúc, kiến tạo

Ông Trần Hoàng
Bà Trần Tuệ Tri 
Ông Nguyễn Công Vinh
Các Thành viên HĐ Nhân Sứ 

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất 
Xây dựng, phát triển nội dung số hoá các chuyên đề có tính hệ thống và khả năng lan toả cao, giúp Nhân tự học.
Hình thức vừa Online và các buổi Offline.

Số lượng Nhân Trưởng Nghiệp ?

Quản Trị Công Ty Gia Đình

Chương trình đào tạo phát triển Nhân Kế Nghiệp cho công việc kinh doanh của gia đình và gia tộc

TS.Huỳnh Phước Nghĩa 
Thầy Phan Chánh Dưỡng
Cô Mai Anh
Cô Bích Thảo 
Thành viên HĐ Nhân Sứ, Chuyên gia 

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất.

Phát triển Thư viện, Tủ sách chuyên khảo. 
Các chuyên đề, phim, điển cứu tiêu biểu liên quan.
Toạ đàm hội thảo và chuyên đề Poscade, giao lưu …
Đào tạo …

Số công ty Gia đình được thụ hưởng ứng 

Diễn Đàn Nhân Kiến Tạo
Talk Series

• Tủ sách Nhân Giáo Dưỡng
• Giáo Khoa Nhân
• Cuộc Thi Nhân Giáo Dưỡng

Bà Trần Tuệ Tri
Thạc sỹ Tâm Lý Giáo dục – Nguyễn Công Vinh
Các thành viên HĐ Điều hành, Nhân Sứ, Chuyên Gia

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất.
Đề cử những đầu sách hay, tiêu biểu về Nhân Giáo Dưỡng cho Gia đình, Nhà trường và công sở…
 
Xây dựng, phát triển nội dung số hoá các chuyên đề có tính hệ thống và khả năng lan toả cao, giúp các bậc phụ huynh, học sinh, thanh niên, sinh viên tự học.
Hình thức vừa Online và các buổi Offline.

Số lượng Nhân thụ hưởng ứng.

50 Nhân Wayfinders

Nhân Map
Survey - Case study - Talk series

Bà Trần Tuệ Tri
Ông Trần Hoàng
Các Thành viên HĐ Nhân Sứ 

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất 
Xây dựng, phát triển nội dung số hoá các chuyên đề có tính hệ thống và khả năng lan toả cao, giúp Nhân tự học.
Hình thức vừa Online và các buổi Offline.

Số lượng Nhân Trưởng Nghiệp ?

Nhân Pantheon

Ghi danh những người có công với đất nước

Bà Trần Tuệ Tri 
Ông Trần Hoàng 
Thành viên HĐ Nhân Sứ, Chuyên gia 

đang hoạch định

đang hoạch định, đề xuất 

đang hoạch định, đề xuất.

Phát triển Thư viện, Tủ sách chuyên khảo. 
Các chuyên đề, phim, điển cứu tiêu biểu liên quan.
Toạ đàm hội thảo và chuyên đề Poscade, giao lưu …
Đào tạo …

Số công ty Gia đình được thụ hưởng ứng 

Hội đồng Điều Hành & Nhân Sứ

Điều hành Dự án Quản trị Nhân Trưởng Nghiệp

Điều hành Dự án Nhân Gia Nghiệp

Ban Kiến Tài - Kinh Tế Tài Chánh cho Tổ chức

Video giới thiệu về tổ chức Nhân Humanity

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X