Hành Trình Nhân Humanity

Nhân Humanity Journey & Master Plan

2023
10 Tháng 10
Tổ chức Nhân Humanity - Since 2012
Ra mắt dự án Nhân Humanity

Launched Nhân Humanity project at VOH, Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM.

20 Tháng 11
Nhân Giáo Dưỡng và Quản trị Nhân Nghiệp
Nhân và Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Celebrate Vietnam Teacher's Day with các Nhân Sứ.

2024
13 Tháng 4
Hội thảo - Dự án
Nhân Sống Khoẻ Kiến Tạo

Conference Nhân Sống Khoẻ Kiến Tạo, discussing topics related to health and living...

16 Tháng 5
Nhân Talk Series
Nhân Talk Series
  • 16/5/2024: Thầy Phan Chánh Dưỡng 
  • Ông Trần Hoàng
  • Bà Trần Tuệ Tri
  • 13/4/2024: GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn
  • 15/5/2024: Linh Mục Tạ Huy Hoàng
  • Nhạc sỹ Đức Thịnh 
  • 11/6/2024: TS. Huỳnh Phước Nghĩa / 
  • Nhân Gia Nghiệp, Family Business
15 Tháng 6
Toạ Đàm | Nhân Sinh Triết Đạo
Toạ đàm Nhân Giáo Dưỡng & Dưỡng Nuôi Sự Sống

Conference Nhân Sống Khoẻ Kiến Tạo, discussing topics related to health and living. Invited guests only...

Tháng 8
Sách Nhân Giáo Dưỡng - Bài học từ 50 Nhân Việt kiến tạo
Dự án sách: Nhân Giáo Dưỡng Bài học từ 50 Nhân Sứ kiến tạo

Tháng 8/2024, Khởi động 

Tháng 12/2024 ra sách 

16 Tháng 6
Triển khai
Tủ sách Nhân Giáo Dưỡng

Conference Nhân Sống Khoẻ Kiến Tạo, discussing topics related to health and living. Invited guests only...

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X