Nhân Định Tuệ

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Hiếu Từ Tín Lễ 
Cần Kiệm Phục Thực 
Chí Nhân Dũng Nhẫn
Trí Sáng Thời Không

Nhân Giáo Dưỡng

– Ông là một trong những Nhà kiến tạo Khu đô thị Nam Sài Gòn, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Hiệp Phước,…Khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngày nay.

– Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, lĩnh vực quản lý và Tiếp thị địa phương. Ông có bằng Cử nhân Vật Lý ngành Điện tử của Viện Đại học Sài Gòn, Phân khoa Khoa học. Ông là thành viên Nhóm Tư vấn Kinh tế cho Thủ Tướng. Năm 2003-2004 ông là nghiên cứu viên tại Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ của Trường Quản lý Nhà nước John. F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.

– Hiện là Giám đốc Quỹ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Nhân Giáo Dưỡng

Mời Thầy Cô, Anh Chị Em cùng chia sẻ.

Tập hồi ký của chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng là nguồn tài liệu quý giá, cẩm nang thuyết phục về tư duy sáng tạo, cách làm đột phá và tinh thần cống hiến cho xã hội của Phan Chánh Dưỡng cùng những trí thức thế hệ ông trong Nhóm Thứ Sáu – nghiên cứu và cố vấn chính sách kinh tế.

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X