Nhân và tuổi trẻ

TTO: Nhân” Ăn học thành tài là nhân tài. Giúp đỡ mọi người là nhân nghĩa, nhân tâm. Thương người bình đẳng là nhân Đức, nhân…

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo và Nhân 

Về Nhân; nhân kỷ niệm 10 năm của dự án và ngày của Cô, Nhân THẢO !  " Thưa thầy Trần Hoàng, Chị đã xem và đã thấy: NHÂN là nền móng cho Quốc gia, Tôn giáo và Tổ chức.…