Nhân trong đại dịch | Bill Gates

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra, cho dù đó chúng ta cho rằng điều đó tốt hay xấu. Đại dịch Covid - 19 "không…

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo và Nhân 

Về Nhân; nhân kỷ niệm 10 năm của dự án và ngày của Cô, Nhân THẢO !  "Thưa thầy Trần Hoàng, Chị đã xem và đã thấy: NHÂN là nền móng cho Quốc gia, Tôn giáo và Tổ chức.…

Sống Hạnh Phúc Kiến Tạo

X